Ändamål

Sysselsättning och arbete

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Sysselsättning och arbete”

One More Salary

One More Salary is a non-profit, non-governmental organization founded in Sweden in 2017 and Tanzania in 2019, based on the belief that p...

Eventcrew

Eventcrew tillhandahåller medlemmar till konserter och evenemang i Sverige - främst i södra Sverige.

Andra ändamål