Ändamål

Sysselsättning och arbete

Senaste uppdragen

Give it forward

Styrelseuppdrag Give it forward

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Hälsa
  • Kvinnor
Plats Stockholm, Göteborg, Norrköping och 4 andra platser
Fjärrarbete På distans

Organisationer som arbetar med ”Sysselsättning och arbete”

Röda Korset, Motala

Röda Korsets lokalkrets Motala. Vi jobba lokalt med olika projekt för att bidra till det arbete som Röda Korset gör både nationellt och i...

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum är en kvinnoresurscentra organisation som styrs av mammor. Vi är eldsjälar som brinner för att hjälpa ...

Eventcrew

Eventcrew tillhandahåller medlemmar till konserter och evenemang i Sverige - främst i södra Sverige.

Andra ändamål