Rädda Barnen, Malmö — Malmö

Rädda Barnen i Malmö söker lek-/aktivitetsledare!

Spara

Beskrivning

Bli lekledare och gör skillnad för barn som upplevt eller bevittnat våld!
Rädda Barnens projekt Pusselbiten är en verksamhet för barn som upplevt våld och lever i en utsatt situation.

En gång i veckan erbjuder vi stärkande aktiviteter för barn och deras familjer. Aktiviteterna kan vara lek, spel, pyssel, samtala, åka på utflykter och givetvis fika.
Nu söker vi fler personer som vill ge lite av sin tid till lek och aktiviteter med dessa barn!
Uppdraget innebär: 
  • Delta i en arbetsgrupp av ideella medlemmar som planerar och leder verksamheten med familjerna. 
  • Utöver aktivitetsträffarna delta i arbetsgruppens planeringsmöten och uppföljningsmöten samt genomföra enklare arbetsuppgifter, tex köpa material och fika.

Minsta åtagande

När: Delta i två-tretimmarspass antingen torsdag eller lördag, i perioder om två veckor i rad, följt av uppehåll i fyra veckor, 2 aktiva + 4 passiva veckor osv. under hela terminen.

När och var sker uppdraget

När: torsdagar kl. 17-19 eller lördagar kl. 13-15. Det tillkommer även tid för planering. Arbetsgruppen bestämmer själva tid för dessa och de brukar vara på vardagskvällar. Var: I allmänhet i centrala Malmö, ibland utflykter utanför staden.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen