Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Var med och bygg upp vår nya Träffpunkt för familjer - bli frivillig!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Uppdraget är ideellt! Var med och starta upp verksamheten i vårt nya Röda Korsets Hus i Malmö, ditt engagemang hjälper människor i utsatthet att finna en trygg plats i huset - en ovärderlig insats!

Nu öppnar vi ett Röda Korsets Hus i Malmö och till det behöver vi ditt engagemang! En av många verksamheter som kommer finnas i huset är Träffpunkt Familj, en mötesplats för familjer. Till denna verksamhet välkomnar vi familjer som behöver en plats att landa på för en stund, som vill träffa andra familjer, som vill dela en måltid och kanske få socialt stöd i tillvaron. Det kan röra sig om familjer i olika typer av utsatthet, nyanlända familjer, familjer som av olika anledningar befinner sig i utanförskap och behöver en trygg plats där de kan träffas. Verksamheten är barnanpassad.

Uppdragsbeskrivning
 
Innan påbörjat uppdrag kommer du genomgå en grundläggande utbildning för att bli frivillig i Röda Korset och fortbildning kan komma att erbjudas vid behov. Då denna verksamhet välkomnar barn krävs ett utdrag ur belastningsregistret innan påbörjat uppdrag.

Du förväntas: 
 • Bidra till en trivsam miljö för alla som vistas i huset
 • Förbereda och servera mat, fika, kaffe och te
 • Visst administrativt arbete
 • Lyssna och samtala vid behov
 • Möta alla besökare med respekt, medmänsklighet och värdighet
 • Hitta på aktiviteter för barnen
 • Gärna komma med förslag på aktiviteter att erbjuda för familjerna i verksamheten
 • Vid tillfällen då föräldrar erbjuds särskilda aktiviteter, t.ex. språkträning, ser vi gärna att du kan passa barnen under tiden
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Du får:
 • Träffa nya människor och bli en del av ett dynamiskt team
 • Utbildning och nya erfarenheter
 • Möjlighet att bidra till ett varmare och mer inkluderande Malmö
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • Vara minst 18 år gammal
 • Ha förmåga att sätta gränser och följa rutiner och riktlinjer
 • Vara empatisk och möter människor med respekt, oavsett deras bakgrund och situation
 • Vara pedagogisk i möte med barn
 • Ha lätt att samarbeta med andra
 • Vara trygg och lugn även under pressade och känslosamma situationer
 • Kunna ta ansvar
 • Dela Röda Korsets värdegrund
 • Kunna lämna utdrag ur belastningsregistret

Det är meriterande om du även:
 • Har tidigare erfarenhet av att möta barn och familjer
 • Talar fler språk än svenska och engelska

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du kan engagera dig i snitt ett pass, ca 3-4 h varannan vecka (främst under helger), och att du kan åta dig att uppdraget i minst 6 månader, förutsatt att inget oväntat händer. Detta på grund av att uppdraget är en social verksamhet som behöver kontinuitet.

När och var sker uppdraget

I Röda Korsets Hus i Katrinelund. Preliminärt under helger.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen