Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Värmestugorna i Malmö söker volontärer!

Spara

Beskrivning

Ideellt uppdrag 
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig besökare på Värmestugan medverkar du till att bryta negativa sociala mönster och ge ny kraft att hantera en svår situation. 
Uppdragsbeskrivning 
Vi tillsammans med flera har öppnat en nattöppen värmestuga för att bemöta hemlösheten under vintern. Malmös mest utsatta människor kommer att erbjudas mat, kläder och toalett, men framförallt, en trygg plats över natten.
Planering och samordning av värmestugan genomförs av:
Malmökretsen av Svenska Röda Korset, Malmö Stad, Skåne Stadsmission, Svenska Kyrkan och Fryshuset
Du förväntas: 
 • att servera mat under kvällar- och/eller morgonpasset
 • att samtala med besökarna
 • att erbjuda grundläggande rådgivning vid behov
 • att samarbeta med de andra volontärer och personal på Värmestugan
 • att se till att besökare känner sig trygga och välkomna i lokalerna
Omfattning 
Du åtar dig att: 
 • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse, gärna varje vecka eller var fjortonde dag, dock minst en gång i månaden.  
 • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen. 
Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 
För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • vara van att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och tycker att det är intressant.  
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.  
 • god kommunikativ förmåga.  
 • kunna skilja på egna behov och andras.  
 • förmåga att planera och genomföra olika typer av aktiviteter tillsammans med andra. 
Därutöver ser vi gärna att du:  
 • har kunskaper om/erfarenheter av olika kulturer, språk, funktionsvariation etc. 
 • är minst 18 år. 
Det är också viktigt att du: 
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har en positiv livssyn.  
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.  
 • är öppen för återkoppling och handledning.  
 • tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att samarbeta. 
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Minsta åtagande

Minst en gång i månaden.

När och var sker uppdraget

Kvällar.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen