Ändamål

Hälsa

Senaste uppdragen

Give it forward

Styrelseuppdrag Give it forward

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Hälsa
  • Kvinnor
Plats Stockholm, Göteborg, Norrköping och 4 andra platser
Fjärrarbete På distans

Organisationer som arbetar med ”Hälsa”

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum är en kvinnoresurscentra organisation som styrs av mammor. Vi är eldsjälar som brinner för att hjälpa ...

Grrl Tech

Grrl Tech är en förening som bedriver jämställdhetsarbete på bred front! Vi arbetar utifrån en stark värdegrund om alla människors lika ...

Världsinfektionsfonden

Världsinfektionsfonden bildades av framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kr...

Andra ändamål