ANDERS LINDQVIST, LINKÖPING

VAD SKULLE DU SÄGA TILL NÅGON ANNAN SOM ÖVERVÄGER ATT BLI MEDLEM I RÄDDA BARNEN?

ANDERS LINDQVIST, LINKÖPING

VAD SKULLE DU SÄGA TILL NÅGON ANNAN SOM ÖVERVÄGER ATT BLI MEDLEM I RÄDDA BARNEN?

Inom Rädda barnen har du möjlighet att konkret kunna påverka barns situation till det bättre. Med Rädda barnen som identitet ökar vi tillsammans våra möjligheter att få gehör och skapa samarbeten, som förbättrar barns uppväxtvillkor. Med Barnkonventionen i ryggen stärks ytterligare våra utsikter att lyckas

Fler berättelser

Sången integrerar!

Sången integrerar!

Rädda Barnens lokalföreningar bedriver många sorters olika verksamhet med och för barn runt om i landet.