Engagera dig inom Rädda Barnen

I Sverige arbetar vi för att nå de barn som lever i störst utsatthet. Rädda Barnens vision är att varje dag göra världen lite bättre för barn.

Engagera dig inom Rädda Barnen

I Sverige arbetar vi för att nå de barn som lever i störst utsatthet. Rädda Barnens vision är att varje dag göra världen lite bättre för barn.

I Sverige arbetar vi för att nå de barn som lever i störst utsatthet. Rädda Barnens vision är att varje dag göra världen lite bättre för barn. Vi kraftsamlar och fokuserar på barn utsatta för våld, barn i socioekonomisk utsatthet och barn i migration. Ju fler vi är, desto starkare röst har vi i arbetet att stå upp för barns rättigheter. 

Vill du bli volontär? Sök bland våra annonser eller kontakta din lokalförening direkt!

När du blir medlem hos oss tillhör du automatiskt en lokalförening där du bor. Vi har lokalföreningar i de flesta kommuner i Sverige. Här hittar du en lista på våra lokalföreningar med kontaktuppgifter. Du kan bläddra bland volontäruppdrag här eller kontakta din lokalförening direkt!

Du kan även kontakta våra regioner för att fråga vilka tillgängliga volontäruppdrag och behov som finns nära där du bor:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] 

Är du medlem?

Ju fler medlemmar vi är i Rädda Barnens medlemsrörelse, desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för barns rättigheter. Som medlem står du bakom våra värderingar och blir en del av vår demokratiska rörelse. Du betalar en medlemsavgift en gång om året som går till lokalföreningarnas arbete för barns rättigheter runt om i Sverige. Vi har fyra olika typer av medlemskap - bli medlem idag!

Det finns flera olika roller som volontär hos Rädda Barnen 

Studiestödjare – Rädda Barnens lokalföreningar bedriver studiestöd på många olika orter i landet för barn som behöver extra stöd med sina studier. Som studiestödjare gör du en konkret insats för barn samtidigt som du stöttar barnkonventionens mål att alla barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, har rätt till en god utbildning.  
Aktivitetsledare  – Rädda Barnen jobbar för och med de barn i Sverige som lever i störst utsatthet. Med lek och rörelse som verktyg bedriver vi en mängd olika lek och rörelseaktiviteter inom exempelvis våra skollovsverksamheter, lärande lekverksamheter och våra verksamheter som syftar till alla barns rätt till en meningsfull fritid. Som aktivitetsledare   gör du en konkret insats för barn samtidigt som du stöttar barnkonventionens mål att alla barn har rätt till vila och fritid och att alla barn har rätt till lek och utveckling. 
Samtalsledare – Många av Rädda Barnens direktstödsinsatser syftar till att barn och unga själva ska få verktygen som krävs för att påverka och förändra sin egen situation. Som samtalsledare gör du en konkret insats för barn och ungas rätt att göra sin röst hörd och skapa förändring på sina egna villkor.  

Läs mer