Engagera dig inom Rädda Barnen

I Sverige arbetar vi för att nå de barn som lever i störst utsatthet. Rädda Barnens vision är att varje dag göra världen lite bättre för barn.

Engagera dig inom Rädda Barnen

Våra medlemmar är vår viktigaste kraftkälla

I Sverige arbetar vi för att nå de barn som lever i störst utsatthet. Rädda Barnens vision är att varje dag göra världen lite bättre för barn. I Sverige fokuserar vi särskilt på barn utsatta för våld, barn i socioekonomisk utsatthet och barn i migration. Runt om i landet kan du engagera dig genom att:
 • Driva lokala verksamheter och direktinsatser för barn och barnfamiljer. 
 • Utföra lokalt påverkansarbete och kunskapshöjande insatser om barns rättigheter. 
 • Anordna insamlingar. 
 • Inneha förtroendeuppdrag. 
Vill du bli en av oss? Sök bland våra lediga uppdrag! Hittar du inget som passar eller har du nya ideér? Kontakta din närmsta lokalförening eller mejla oss på [email protected] för att komma i kontakt med volontäransvariga nära dig.
 

Ju fler vi är, desto starkare blir vi

Rädda Barnen har 56 531 medlemmar indelade i 123 lokalföreningar som gör allt vårt arbete möjligt. Att bli medlem är det enklaste sättet för dig att stå upp för barns rättigheter och stötta vår vision om att göra barnkonventionen verklig för alla barn. Dessutom får du demokratiskt inflytande i världens största oberoende barnrättsorganisation. För att du ska få ut det mesta av ditt engagemang rekommenderar vi alla våra volontärer att bli medlemmar. Bli medlem idag! 

Exempel på vad du kan göra 

 • Studiestödjare – Rädda Barnens lokalföreningar bedriver studiestöd på många olika orter i landet för barn som behöver extra stöd med sina studier. Som studiestödjare gör du en konkret insats för barn samtidigt som du stöttar barnkonventionens mål att alla barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, har rätt till en god utbildning.  
 • Aktivitetsledare  – Rädda Barnen jobbar för och med de barn i Sverige som lever i störst utsatthet. Med lek och rörelse som verktyg bedriver vi en mängd olika lek och rörelseaktiviteter inom exempelvis våra skollovsverksamheter, lärande lekverksamheter och våra verksamheter som syftar till alla barns rätt till en meningsfull fritid. Som aktivitetsledare   gör du en konkret insats för barn samtidigt som du stöttar barnkonventionens mål att alla barn har rätt till vila och fritid och att alla barn har rätt till lek och utveckling. 
 • Samtalsledare – Många av Rädda Barnens direktstödsinsatser syftar till att barn och unga själva ska få verktygen som krävs för att påverka och förändra sin egen situation. Som samtalsledare gör du en konkret insats för barn och ungas rätt att göra sin röst hörd och skapa förändring på sina egna villkor.

Så här blir du startklar som volontär för Rädda Barnen

Då vi jobbar med barn och unga, så tar vi säkerhet på största allvar.  
 1. Begär utdrag ur Polisens belastningsregister. Logga in i e-tjänsten med BankID, välj typen "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg". Det tar upp till två veckor och postas till din brevlåda. 
 2. Gå vår digitala utbildning Tryggare Tillsammans och ta del av policyn med samma namn. Spara diplomet digitalt eller skriv ut det. 
 3. Ta del av och skriv under våra riktlinjer för ideellt arbete. Skriv ut och skriv under*. 
 4. Ta del av och skriv under vår policy mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp*.
 5. Bli medlem i Rädda Barnens medlemsrörelse! Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för barns rättigheter. Du behöver vara medlem för att kunna vara volontär inom våra verksamheter.
Var beredd att visa upp belastningsregister, diplom och underskriven riktlinje för ideellt arbete för volontäransvarig**. Det gör du när du hittat och blivit matchad till ett volontäruppdrag.

*Du kan också ladda upp filen, signera och spara digitalt med Adobes gratistjänst Fylla i & Signera. Du behöver ett gratis konto.

Inget volontärarbete utomlands

Ibland får vi frågor om vi har volontärarbete utomlands. Men det har vi tyvärr inte. Vårt arbete i andra länder genomförs nästan helt och hållet av människor i landet, som är anställda av lokala organisationer. 

Läs mer