Hitta volontärer

Nå fler barnrättsintresserade bland Volontärbyråns 15 000 månatliga besökare

Hitta volontärer
Rädda Barnens 56 531 medlemmar är stöttepelaren för allt vi gör, och ju fler vi är desto större kraft har vi att göra världen lite bättre för barn. Ett enkelt sätt att hitta fler barnrättsintresserade som vill engagera sig i någon av våra 123 lokalföreningar är att publicera annonser här på Rädda Barnens volontärportal.

På volontärportalen kan du hitta personer som vill engagera sig i:
 • lokal verksamhet för barn
 • påverkansarbete
 • kommunikation och IT
 • planering av event eller kampanj
 • digitalt stöd 
 • förtroendeuppdrag
Det finns ett volontäruppdrag för alla!

Så funkar Rädda Barnens volontärportal

Portalen är kopplad till Volontärbyråns sajt som varje månad når ca 15 000 besökare som är sugna på att engagera sig. Det innebär att alla Rädda Barnens lediga uppdrag syns automatiskt på både Volontärbyrån och Rädda Barnens volontärportal. Därför är portalen ett av de bästa sätten för oss att rekrytera fler barnrättsintresserade in i Rädda Barnens verksamhet, vare sig det handlar om läxhjälp, förtroendeuppdrag eller någon som ansvarar för lokalföreningens sociala medier. Alla sätt att engagera sig för barns rättigheter är värdefulla!

Kom igång med volontärportalen

Följ de här stegen för att börja publicera uppdrag hos volontärbyrån:
 1. Skapa ett konto på Volontärbyrån. Använd din lokalförenings e-postadress och spara lösenordet i era gemensamma filer.
 2. Välj att du representerar en organisation.
 3. När du har skapat kontot, gå till "Mitt konto."
 4. Välj "Gå med i befintlig organisation" och sök efter Rädda Barnen på din ort.
 5. Om du inte hittar din lokalförening, välj "Registrera ny organisation" och följ instruktionerna.
 6. Om/när du har skapat en ny profil för din lokalförening, bjud in er verksamhetsutvecklare och minst en till person från din lokalförening att bli administratörer.
Tips för att nå fler
Tänk på att det kan ta ett par arbetsdagar innan din annons eller nya organisation publiceras, eftersom Volontärbyrån granskar allt som läggs upp så att det följer riktlinjerna. Du får ett mejl när din organisation eller ditt uppdrag har publicerats. Du kan börja skapa uppdrag innan organisationen godkänts men de publiceras inte förrän Volontärbyrån godkänt organisationen.

Skriv en bra annons

Nyckeln till att hitta rätt person är att skriva en bra annons som fångar intresset. Det gör du så här:
 • Skriv en beskrivande rubrik som lockar till att läsa mer. Undvik projektnamn och metodbeskrivningar i rubrik, beskriv istället vad volontäruppdraget går ut på.
 • Skriv tydligt, kortfattat och begripligt. Undvik komplicerade ord, förkortningar, slang och uttryck som är specifika för Rädda Barnen.
 • Sätt tydliga förväntningar. Var tydlig kring uppgifter och ansvar, om det finns några krav, språkkrav och kvalifikationer, och vad om är det minsta förväntade tidsåtagandet. Beskriv var och när uppdraget ska ske. Tänk på att även informera om vilken tillgänglighet ni kan erbjuda volontären, som exempelvis tillgänglig entré, WC och hörselslinga.
 • Beskriv vad ni kan erbjuda volontären. Är det meningsfulla möten, nätverkande, eller att lära sig nya kompetenser. Tänk på att alla volontärer ska erbjudas den utbildning och det stöd den behöver för att klara sitt uppdrag, inklusive Rädda Barnens utbildning Tryggare tillsammans.