BRITTMARIE WINDEMO, SÖDERHAMN

VILKET ÄR DET FRÄMSTA SKÄLET TILL ATT DU ÄR MEDLEM I RÄDDA BARNEN?

BRITTMARIE WINDEMO, SÖDERHAMN

VILKET ÄR DET FRÄMSTA SKÄLET TILL ATT DU ÄR MEDLEM I RÄDDA BARNEN?

I Rädda barnen kan vi vara en stark röst för barnen. En röst som är trygg, trovärdig och balanserad och som når fram till både barnen, föräldrarna, samhällsmedborgarna och beslutsfattarna. Det känns varmt i hjärtat att få vara en del i en sådan rörelse och att få bidra efter förmåga
 

Fler berättelser

Sången integrerar!

Sången integrerar!

Rädda Barnens lokalföreningar bedriver många sorters olika verksamhet med och för barn runt om i landet.