MEHRNAZ TAKLIF

JÄRVASTADEN SUNDBYBERG

MEHRNAZ TAKLIF

JÄRVASTADEN SUNDBYBERG

 Vad är det bästa med att vara medlem i Rädda Barnen?​ 

– Möjligheten att skapa en värdefull tillvaro och bättre villkor för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Men också för att stötta de barn och ungdomar som hamnat i en utmanande migrationsprocess och inte kan hantera det själva. Där finns vi med våra verksamheter för att i den mån det går, länka vidare, skapa nätverk och fylla ett tomrum. 
 

Vad är du mest stolt över att ha uppnått tillsammans med Rädda Barnen den senaste tiden?

– Trots ett år med pandemi har ett fantastiskt samarbete visat att vi aldrig glömt syftet till varför vi alla tagit på oss våra olika roller. Vi har inte stått stilla. Vi har i stället har haft ett mål och anpassat oss efter förutsättningarna och genomfört sommaraktiviteter, erbjudit mötesplatser och gett studiestöd till flickor och pojkar på mellanstadiet. 

Fler berättelser

Sången integrerar!

Sången integrerar!

Rädda Barnens lokalföreningar bedriver många sorters olika verksamhet med och för barn runt om i landet.