5 anledningar till att bli medlem i Rädda Barnen just nu

Bilder

Hur stöttar mitt medlemskap Rädda Barnens arbete med Ukrainakrisen?

Rädda Barnen grundades för att stötta barn när det var krig i Europa för mer än 100 år sedan. Nu när det är krig i Ukraina ställer vi snabbt om och stöttar barn hela vägen från Ukraina till Sverige. Som medlem blir du en viktig del av en rörelse på nästan 58 000 medlemmar som arbetar här och nu för framtiden, alltid med barnets bästa i fokus. 
  1. Det är alltid barnen som får lida mest i krig och konflikter. Som medlem i Rädda Barnen tar du barnens parti och står upp för alla barns självklara rätt till liv och utveckling. Att bli medlem är att ta ställning för barns rättigheter och att arbeta tillsammans med andra för att barnkonventionen ska bli verklig för alla barn, både när det är krig och när det är fred i världen.

  2. Vi står upp för demokrati i en osäker tid. Genom att vara medlem blir vi en stark röst i en tid då både mänskliga rättigheter och framför allt barns rättigheter hotas och kränks. 

  3. Var med och påverka Rädda Barnens riktning. VI är en demokratisk organisation där medlemmarna tar besluten om vad vi ska arbeta med. Som medlem är du med och påverkar agendan för barns rättigheter i Sverige.

  4. Vi finns representerade över hela landet. Det gör att vi kan anpassa verksamhet och insatser utifrån de behov som finns i den enskilda kommunen. Erfarenheterna och kunskaperna används för att påverka kommunpolitikerna. När vi använder oss av den samlade erfarenheten kan vi också påverka nationellt. 

  5. Vi är en uthållig organisation med mer än 100 års erfarenhet. Genom att bli medlem blir du en del av en rörelse som arbetar med både akuta insatser och långsiktigt påverkansarbete. Det gör oss till en viktig aktör på alla nivåer i Sverige. 

Fler nyheter

Bli medlem!

Bli medlem!

Rädda Barnen arbetar för att göra barnkonventionen verklig för varje barn. Ju fler medlemmar vi är ...

Bevaka uppdrag för Ukraina

Bevaka uppdrag för Ukraina

På Volontärplattformen samlas alla volontäruppdrag till följd av kriget under taggen Ukraina för att...