Eskilstuna

Folk och Kultur - Kulturlyftet

Folk och Kultur - Kulturlyftet

Beskrivning

Kulturlyftet arrangerar sedan 2018 det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur.
Kulturlyftets ägare är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd och de tre organisationernas 67 medlemsinstitutioner. De tre medlemsorganisationerna bildade 2016 en ideell förening Kulturlyftet – Kultur i hela landet, som är projektägare för Folk och Kultur. Kulturlyftet är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer. Folk och Kultur har dessutom stöd av Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Eskilstuna kommunföretag och Kulturrådet.
Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.
Folk och Kultur genomförs på flera scener i Munktellstaden i Eskilstuna onsdag-lördag i vecka 6 (februari) varje år.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.