Sundbyberg

Rädda Barnen, Regionkontoret Stockholm

Rädda Barnen, Regionkontoret Stockholm

Beskrivning

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. 
Inget barn ska behöva fara illa. På Rädda Barnen stöder vi barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi väcker också opinion för barns rättigheter.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Gustavslundsvägen 141, 10788

Har du någon fråga?

Kontakta Rädda Barnen, Regionkontoret Stockholm

Webbplats

www.raddabarnen.se/