Nordiska nätverk för sociala utmaningar

Bilder

The Nordic Platform for civil society in the social area samlar civilsamhälles-organisationer som vill arbeta tillsammans med aktuella samhällsutmaningar och sociala frågor.

Initiativet till plattformen väcktes efter The Nordic Summit for Civil Society 2021, då man märkte ett stort intresse och en potential i att stärka det tvärnordiska samarbetet mellan civilsamhällesaktörer som arbetar med människor i socialt utsatta positioner.

 Nu har fem olika nätverk skapats och öppnats för intresserade organisationer.

About - Nordic Platform for Civil Society in the Social Area (mm.dk) 

Nätverken kommer att jobba med volontärarbete, med politisk påverkan, digital inkludering, partnerskap och samarbete med kommuner, samt med frågan kring att bekämpa ofrivillig ensamhet

Fremia är svensk värd för The Nordic Platform for civil society och kommer att hålla i nätverket kring politisk påverkan.

– Det har funnits väldigt mycket att prata om och samsynen har varit stor mellan de nordiska länderna. Att representera och ge röst åt personer i utsatta situationer är en kärnuppgift för civilsamhällets organisationer inom det sociala området, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia i 
ett pressmeddelande.

Han berättar att man bland annat kommer att titta på ”framing” – hur man ramar in sina budskap för att få folk att hålla med: Frameanalys är ett verktyg för att få insikter om de ramar genom vilka din målgrupp (både individer och grupper) tolkar sin omgivning. Genom att använda framingtekniker kan du alienera eller attrahera olika målgrupper.

– Vi kommer att undersöka hur koncept som mänskliga rättigheter och demokrati omformas och ifrågasätts men också hur kampen, till exempel för aborträtten, kan förstås som en kamp mellan olika ramar, säger Patrik Schröder.

Låter The Nordic Platform for civil society som något för er? 

Läs mer om innehållet i de olika nätverken, och ansök om en plats senast den 29 januari: https://taenketanken.mm.dk/nordicplatform/nordic-platform-for-civil-society-nordisk-civilsamfundsplatform/ 

Fler nyheter