Jönköping

Erikshjälpen Second Hand

Vi finns för barnen och världen de drömmer om!

Erikshjälpen Second Hand

Beskrivning

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån FN:s barnkonvention kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Vår verksamhet riktar sig till barn och familjer i 16 olika länder. Med barns drömmar som drivkraft vill vi på Erikshjälpen vara med och förändra världen! Erikshjälpen driver 61 secondhandbutiker varav två finns i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Överskottet från butikerna delas mellan Erikshjälpen och de lokala samarbetspartnerna i butiken.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.