Uppsala

WAP Padel Club Uppsala

WAP Padelclub Uppsala bedriver barn och ungdomsverksamhet, där människan står i centrum och där gemenskap är viktigt för att få engagerade och stolta medlemmar.

WAP Padel Club Uppsala

Beskrivning

WAP Padelclub Uppsala bedriver barn och ungdomsverksamhet, där människan står i centrum och där gemenskap är viktigt för att få engagerade och stolta medlemmar. 
Vi tror på en utveckling av individen och teamet, så väl idrottslig, fysisk, psykisk som socialt. Vilket sker genom en god idrottslig utbildning och därmed skapa livslång rörelseglädje och folkhälsa. 
Föreningen ska vara en positiv mötesplats där alla trivs och mår bra, oavsett nivå, ålder eller kön. Vilket skapas genom jämlik och jämställd gemenskap där engagemang och stolthet är vårt signum oavsett roll i föreningen. 
 
WAP Padel Club Värdegrund 
Med värdegrunden i ryggraden ska föreningen vara en positiv mötesplats där alla trivs och mår bra, oavsett nivå, ålder eller kön. Vilket skapas genom jämlik och jämställd gemenskap där engagemang och stolthet är vårt signum oavsett roll i föreningen. 
  
Värdeord: 
Gemenskap – Engagemang – Stolthet 

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.