Ändamål

Sysselsättning och arbete

Organisationer som arbetar med ”Sysselsättning och arbete”

Swedish JobTech

Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska ...

HEM - Hemlösa EU-migranter

Föreningen HEM uppsöker, hjälper och stödjer hemlösa EU-migranter, främst av romskt ursprung, som är i fysisk, själslig och social utsatt...

Andra ändamål