Fryshuset Malmö — Malmö

Coach för Malmös Unga!

Beskrivning

"EN VUXEN TJEJ SOM LYSSNAR PÅ MIG, SOM BRYR SIG PÅ RIKTIGT, INTE BARA FÖR ATT HON MÅSTE"

Många av oss kan tänka tillbaka på tiden då vi var yngre och minnas en önskan om att ha någon vuxen vi kunde relatera till, dela funderingar med och söka stöd hos. På United Sisters möter vi den önskan hos våra deltagare hela tiden och därför söker vi nu nya volontärer till vår coachverksamhet och gruppverksamhet.

Nästa utbildningsomgång sker 21-22 september på Fryshuset i Malmö (OBS! utbildningen kräver föranmälan och att du genomgått en intervju med United Sisters personal).

VEM ÄR DU OCH VAD INNEBÄR UPPDRAGEN?
Som volontär bör du:
  • vara trygg i dig själv och tycka om att möta och engagera dig i andra människor.
  • ha tid och möjlighet att engagera dig 1 gång per vecka samt att delta på 1 grupphandledning per termin. Coachuppdraget innebär att du träffar en ungdom (10-20 år) en gång i veckan under ett års tid. 
  • vara en medmänniska, lyhörd.
  • vara en vuxen förebild och en samtalspartner. Du lyssnar, uppmuntrar och utmanar.
 
En coach är i första hand en stödjande och social kontakt, en “vettig vuxen” och samtalspartner. 
För vissa ungdomar räcker det. De kanske "bara" har behov av att ha en vuxen att prata med. Finns intresse och utrymme i ungdomens liv är dock målsättningen med United Sisters coachverksamhet att någon form av coachning ska ske. Det vill säga att coach och deltagare efter att ha lärt känna varandra börjar utforska de förutsättningar, möjligheter, styrkor och drömmar som ungdomen har.
Som stöd för arbetet finns ett metodmaterial med förslag på övningar som coach och deltagare kan göra tillsammans.

VILKA ÄR VI?
United Sisters riktar sig till tjejer och icke-binära i åldern 10-20 (med tjej menar vi alla som identifierar sig som och/eller har erfarenhet av att leva som tjej). Vi arbetar normkritiskt och lösningsfokuserat med att lyfta fram deltagarnas egna resurser och potential.

VAD GÖR DET FÖR SKILLNAD?
Du kommer att engagera dig normkritiskt, empatiskt och nyfiket. Du kommer att vara där som ett stöd och du kommer uppmuntra, peppa, utmana den ungdom/grupp du träffar att växa i mötet med både sig själva och andra. Genom programmet och ditt stöd kan världen bli större, mer tillgänglig och lättare att hantera för den ungdom/grupp du möter.

Minsta åtagande

Coachverksamhet: 1,5h timme, 1 gång per vecka under 1 års tid.

När och var sker uppdraget

I Malmö

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag