Drivkraft, Malmö — Malmö

Gör skillnad för en ungdom i Malmö - Bli Mentor!

Beskrivning

Är du intresserad av att vara ett stöd för en ungdom? Vill du göra en betydande resa? Då kan du vara den vi söker!
 
 Drivkraft Malmö är en ideell förening som samarbetar med näringslivet och Malmö Stad. Vi bedriver en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vi samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration och till vår hjälp har vi volontärer från allmänheten. Utöver detta organiserar vi även läxhjälp på ett flertal skolor i Malmö.
 
Du som vill engagera dig har genom oss möjlighet att bli mentor för en ungdom som är mellan 12 – 16 år. Vi ser att du är en vettig och trygg vuxen. Att vara mentor hos Drivkraft Malmö innebär att du vägleder en ungdom som upplever att den behöver extra vuxenstöd. Tjejer matchas med tjejer och killar med killar. Ni träffas två gånger i månaden under en eller två terminer och gör olika saker ihop t.ex. fikar, pratar, bowlar, träffar andra mentorspar, går på fotboll eller gör en läxa.
 
Aktiviteterna bestämmer ni tillsammans. Vi ordnar också gemensamma aktiviteter för alla pågående relationer. Du får utbildning och handledning av oss på Drivkraft Malmö innan och under hela ditt mentorskap.
 
Att ingå mentorskap är en ömsesidig resa. Det är utvecklande - för båda parter. Som mentor ger du mycket av dig själv, men får minst lika mycket tillbaka när du får lära känna en ny människa och ta del av den personens värld och erfarenheter. Du får också pröva en annorlunda form av ledarskap. Under ett läsår anordnas även flera nätverksträffar där du får möjlighet att träffa alla involverade i Drivkraft Malmö.
 
 Vi kan lova dig att det blir lika utvecklande för dig som för den ungdom du vägleder.
 
 Ta din chans att göra skillnad för en elev och skicka in en intresseanmälan nu!
 
 Tillsammans för ett bättre Malmö!

När och var sker uppdraget

Platsen och tiden bestämmer du själv tillsammans med din elev

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag