Frisk & Fri — 3 platser

Ledare för lokala öppna träffar i Skåne – närstående

Beskrivning

Att stå nära någon som är drabbad av ätstörningar eller komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning kan vara tufft, därför anordnar vi lokala öppna träffar. Vi söker dig som vill vara samtalsledare och stötta deltagarna så att de känner sig trygga att berätta om sig själva och lyssna till varandra.

Träffarna sker fysisk på plats i din lokalavdelning.
Syftet med träffarna för närstående är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som är i liknande situationer.

Du åtar dig att leda träffar på upp till två timmar, på överenskomna datum. Att vara ledare för en öppen träff är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att bära den närståendes maktlöshet och frustration. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens.

Kriterier för att bli volontär
 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver.
 • Du är närstående till en person som varit drabbad av ätstörningar eller haft ett komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning. Personen i din närhet måste vara frisk idag.
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/ verksamhetsansvarig.
 • Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument.
 • Du tar del av relevant utbildning.
 • Du behöver vara minst 20 år.
 • Du behöver vara stödmedlem i Frisk & Fri.
 

Närstående

Du kan vara närstående genom att till exempel vara en familjemedlem, kollega, vän, partner, tränare eller släkting.

Den du står nära behöver vara frisk. Vi ser gärna att det gått en tid efter tillfrisknandet innan du engagerar dig, då det är en stor fördel att fått lite distans till sjukdomsperioden.

Vad ger det dig att vara volontär?

Genom att vara volontär i Frisk & Fri hjälper du oss att hjälpa fler. Du sitter på en unik erfarenhet som inte går att läsa sig till. Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt skönt att prata med en person som varit i en liknande situation.

Förutom för att finnas där för någon annan utvecklas du även på ett personligt plan och i gemenskap med andra volontärer.

Som volontär får du utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag.

Om du sköter dina åtaganden under minst ett års tid, inklusive utbildningstid, kan du på begäran få ett volontärintyg.
 
Sammanställning/Övrigt
Genom att göra intresseanmälan godkänner jag Frisk & Fris villkor, se länk nedan: 
https://www.friskfri.se/integritetspolicy/

Genom att göra intresseanmälan har jag tagit del av uppdragsbeskrivningen ovan och godkänner det åtaganden uppdraget innebär.

Minsta åtagande

Minst ett år.

När och var sker uppdraget

På plats i Skåne, beroende på vilken ort du är intresserad av att hålla öppna träffar på.

Platser

 • Malmö
 • Lund
 • Ystad

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag