Frisk & Fri — 5 platser

Ledare för lokala öppna träffar i Skåne - drabbade

Beskrivning

Våra lokala öppna träffar är ett tillfälle för dig att ta vara på dina erfarenheter av ätstörningar eller komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning och ta dig an rollen som samtalsledare. I träffarna fyller samtalsledaren en viktig funktion, så att deltagarna kan känna sig trygga.

Träffarna sker fysisk på plats i din lokalavdelning.  
Träffens syfte är att ge stöd för att komma vidare i tillfrisknandeprocessen, att utbyta och lyssna till erfarenheter samt samtala om tankar och känslor tillsammans med personer som befinner sig i liknande situation.

Du åtar dig att leda träffar på upp till två timmar, på överenskomna datum. Att vara ledare för en öppen träff är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens.

Kriterier för att bli volontär
 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver.
 • Har du egen erfarenhet av ätstörningar eller haft ett komplext förhållande till mat, kropp och/eller träning behöver du se dig som frisk sedan minst två år tillbaka.
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/ verksamhetsansvarig.
 • Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument.
 • Du tar del av relevant utbildning.
 • Du behöver vara minst 20 år.
 • Du behöver vara stödmedlem i Frisk & Fri

Tidigare drabbad

Du behöver se dig som helt frisk sedan minst två år tillbaka.

Vi ser gärna att det gått ytterligare en tid innan du börjar engagera dig. Det är en stor fördel att få distans till sjukdomsperioden samt hunnit få nya reflektioner i livet som frisk.

Vad ger det dig att vara volontär?

Genom att vara volontär i Frisk & Fri hjälper du oss att hjälpa fler. Du sitter på en unik erfarenhet som inte går att läsa sig till. Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt skönt att prata med en person som varit i en liknande situation.

Förutom för att finnas där för någon annan utvecklas du även på ett personligt plan och i gemenskap med andra volontärer.

Som volontär får du utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag.

Om du sköter dina åtaganden under minst ett års tid, inklusive utbildningstid, kan du på begäran få ett volontärintyg.

Sammanställning/Övrigt
Genom att göra intresseanmälan godkänner jag Frisk & Fris villkor, se länk nedan: 
https://www.friskfri.se/integritetspolicy/

Genom att göra intresseanmälan har jag tagit del av uppdragsbeskrivningen ovan och godkänner det åtaganden uppdraget innebär.

Minsta åtagande

Minst ett år.

När och var sker uppdraget

På plats i Skåne, beroende på vilken ort du är intresserad av att hålla öppna träffar på.

Platser

 • Malmö
 • Kristianstad
 • Helsingborg
 • Lund
 • Ystad

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag