Läkare Utan Gränser-MSF — 22 platser

Student? Engagera dig för Läkare Utan Gränser!

Beskrivning

Var med och stötta Läkare Utan Gränsers arbete med att rädda liv och lindra nöd! 

Friends of MSF Sverige är ett nationellt nätverk av studentföreningar runt om i Sverige som genomför informations- och insamlingskampanjer för att stötta Läkare Utan Gränsers arbete. Om du är student på en svensk högskola eller universitet kan du också engagera dig! Du behöver inte studera medicin; alla studenter är välkomna. 

Friends of MSF Sverige finns för att: 
·       Öka medvetenheten och skapa opinion om medicinska och humanitära frågor. 
·       Uppmuntra studenter i Sverige att överväga humanitärt arbete, genom till exempel Läkare Utan Gränser, som en möjlig karriär efter examen. 
·       Samla in medel till Läkare Utan Gränser och våra projekt, samt till specifika kampanjer.  
·       Stödja Läkare Utan Gränsers politiska påverkansarbete vid specifika kampanjer.  

Friends of MSF-föreningarna är självständiga organisationer och har stort utrymme för att själva forma verksamheten, men får visst stöd av Läkare Utan Gränsers kansli i Stockholm. 

Du kan bli medlem i en redan uppstartad förening eller starta en ny! Anmäl intresse eller läs mer på vår hemsida. 

Minsta åtagande

6 månader - 1 år

När och var sker uppdraget

Studentföreningarna är kopplade till högskolor eller universitet i hela Sverige. Eftersom syftet med föreningarna är att skapa engagemang på plats på skolan lämpar det sig bäst att man också studerar i den stad man bor i. Hur mycket ni väljer att engagera er och vad uppdragen blir kan variera. Skriv i formuläret vilken stad du bor och studerar i.

Platser

 • Karlskrona
 • Linköping
 • Göteborg
 • Stockholm
 • Örebro
 • Malmö
 • Lund
 • Uppsala
 • Umeå
 • Kalmar
 • Växjö
 • Karlstad
 • Östersund
 • Jönköping
 • Skövde
 • Luleå
 • Eskilstuna
 • Västerås
 • Borås
 • Halmstad
 • Kristianstad
 • Trollhättan

Tillgänglighet

Studentföreningarna håller till på sina egna universitet eller högskolor och tillgänglighetsanpassar sin egen verksamhet. Tillgängligheten kan variera.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag