Typ av uppgifter

Språkträning och översättning

Senaste uppdragen

Organisationer som arbetar med ”Språkträning och översättning”

Föreningen Alma

Vi jobbar för att bygga upp en annorlunda bistånd och mikrofinans för Latinamerika och Afrika i första hand. Alma är en partipolitiskt oc...

Föreningen Barnkraft

Föreningen arbetar förebyggande samt stärkande mot sexuella övergrepp på barn. Föreningen arbetar med att framställa en prototyp av ett u...

ABF, Västerås

ABF Västerås bedriver studiecirkelverksamhet i flera kommuner i länet. Vi arbetar även med asylverksamhet där vårt uppdrag är att bidra t...

Andra uppgifter