Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) — Malmö

Möt kvinnor från hela världen och bidra till att skapa ett bättre Malmö!

Beskrivning

Vad innebär det att vara studiegruppsledare?
Att vara studiegruppsledare på IKF Malmö innebär att vara ett stöd och bidra till en gemenskap. På IKF Malmö arbetar vi med socialt lärande med fokus på det svenska språket. Studiegrupperna kan ha olika inriktningar, exempelvis på samhällsfrågor, hälsa och välbefinnande eller det ämne som just du är bra på!

Som studiegruppsledare får du möjligheten att först få en grundläggande cirkelledarutbildning via Studieförbundet Vuxenskolan sedan erbjuds en fördjupande utbildning via oss på IKF Malmö som fokuserar på ledarrollen och förhållningssätt. Du ges verktyg och metoder för ett pedagogiskt arbete. Studiegrupperna bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Arbetet med att leda en studiegrupp sker på dagtid och är ideellt. Att vara studiegruppsledare på IKF Malmö kan fungera som en praktik som kan vara värdefullt för ditt CV.


Vilka krav ställs på mig som studiegruppsledare?
De krav som ställs är:
- att du som studiegruppsledare delar IKF Malmös värderingar
- att du varje vecka förberett material till studiegruppen
- att du kan åta dig att engagera dig i minst 6 månader

Det ställs inga formella krav vad gäller utbildning för att vara studiegruppsledare, förutom den utbildning som erbjuds här.

Våra värderingar
Kvinnors Rättigheter
Organisationen bidrar till att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina mänskliga rättigheter. IKF främjar kvinnors egenmakt

Jämställdhet
Organisationen strävar efter att skapa förutsättningar där kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden. Det innebär även att man har möjlighet att påverka sitt liv och ska inte behandlas annorlunda på grund av sitt kön.

Ömsesidig Integration
IKFs vision är en värld där jämställdhet och kvinnors rättigheter stärkts, där nationell och global integration bidrar till att människor tar ansvar samt visar ömsesidig respekt och solidaritet.
Minsta åtagande

Minst 6 månader

När och var sker uppdraget

Dagtid på Grynbodgatan 20

Tillgänglighet

Byggnaden är utrustad med hiss.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Kompis Sverige

Bli Kompis i Skåne

  • Integration och asylsökande
  • Social gemenskap
Plats Helsingborg, Bjuv, Burlöv och 30 andra platser
Fjärrarbete På distans