Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Bistå utsatta medmänniskor - bli frivilligledare i soppköket

Spara

Beskrivning

Sedan många år tillbaka driver Malmökretsen ett välbesökt soppkök en söndag i månaden. Där serveras varm mat i en trygg miljö där deltagarna kan träffas och äta tillsammans och där finns också klädutdelning. Allt är gratis. 
När vi nu öppnar vårt nya Röda Korsets hus i Katrinelund kommer vi flytta soppköket dit och då är ambitionen att utöka verksamheten till varannan söndag. För att göra detta behöver vi dig som kan engagera dig som frivilligledare och samordna insatsen, stötta gruppen av frivilliga och sköta viss budget och administration. Tillsammans med de andra frivilligledarna och med stöd av verksamhetsutvecklare kommer du utveckla denna omtyckta och välbehövliga verksamhet och därmed göra en stor medmänsklig insats. 
Till soppköket välkomnar vi alla vuxna som behöver det, särskilt fokus ligger på människor som lever i hemlöshet, har otrygga boendelösningar, lever i social och/eller ekonomisk utsatthet eller på andra sätt befinner sig i en utsatt situation, människor som är ofrivilligt ensamma och vill äta en måltid tillsammans. Tröskeln ska vara låg och verksamheten trygg och välkomnande. Ditt engagemang för att möjliggöra detta är ovärderligt!

Uppdragsbeskrivning 
I samråd med verksamhetsutvecklare och övriga frivilligledare kommer du planera, leda och organisera arbetet i verksamheten. Du kommer ansvara för de frivilliga som engagerar sig i verksamheten samt för administration och budget. Du behöver vara minst 18 år gammal och på grund av verksamhetens karaktär är det meriterande om du har tidigare erfarenheter av att möta människor i olika typer av utsatthet. 
 
Erfarenhet och kompetens:        
 • Du kan engagera dig långsiktigt 
 • Du har mycket god samarbetsförmåga  
 • Du har förmåga att självständigt organisera, leda och planera  
 • Du har kunskap eller intresse inom socialt arbete  
 • Du kan skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen. 
 • Du kan leda ett dynamiskt team där vi blandar engelska och svenska 
 • Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att möta människor i olika typer av utsatthet 
 • Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta i Röda Korset eller annan ideell organisation, men det är inget krav.

Du får:   
 • Träffa nya människor och bli en del av ett dynamiskt team.  
 • Utbildning och nya erfarenheter.  
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya.  
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv.

Är det här du?    
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.     
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.
  
Svenska Röda Korset  
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.    
Vi har sju grundprinciper:    
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Minsta åtagande

Eftersom det är en social verksamhet ser vi gärna att du kan tänka dig att åta dig uppdraget i minst 6 månader

När och var sker uppdraget

Katrinelund, Malmö

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen