Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Bli Frivilligledare för Häktesbesöksverksamheten i Malmö

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Vi letar efter dig som vill ge av din tid för ett möte med andra människor. Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka häktade bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation.  

Som Frivilligledare bidrar du även till att stärka de frivilliga i gruppen och se till så att samarbetet med alla,  även med Kriminalvården, fungerar . 

Frivilliga besöker häktet i Malmö varje onsdag kl. 9-11. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas: 
 • delta regelbundet vid besök på häkte tillsammans med andra frivilliga.
 • vara en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska. 
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa organisationens styrdokument och riktlinjer samt Kriminalvårdens anvisningar. 
 • samarbeta med andra frivilliga inom verksamheten och verka för att stämningen i verksamhetsgruppen är öppen och tillåtande
 • delta i nätverksträffar och möten.  
 • utvecka och följa upp verksamheten.
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 
Du åtar dig att: 

 • göra minst ett besök i månaden på dagtid.
 • utföra uppdraget under minst ett år. 
 • delta i regelbundna möten med verksamhetsgruppen. 
 • terminsvis planera för verksamhetsträffar och frivilligvård. 
 • kontinuerligt genomföra uppföljningssamtal samt avslutningssamtal med frivilliga som avslutar sitt uppdrag.  
 • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsstyrelse. 

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte samt Kriminalvårdens sekretess. 
 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret. 
 • vara minst 18 år 
 • ha erfarenhet av att möta personer i kris eller svåra situationer 
 • ha kunskap och erfarenhet av att förstå människors olika behov och reaktioner 
 • ha förmåga att kommunicera med andra människor 

 

Minsta åtagande

Ett par gånger i månaden.

När och var sker uppdraget

I Malmö både under dagtid men även kvällstid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen