Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Vår nystartade Träffpunkt Familj söker frivilligledare - ditt engagemang behövs!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Nu öppnar vi ett Röda Korsets Hus i Malmö och till det behöver vi ditt engagemang! Huset kommer fylla många funktioner men grunden är att skapa en plattform där vi tillsammans kan bidra till att göra Malmö till en varmare, tryggare och mer inkluderande plats.
Var med och starta upp verksamheten i vårt nya Röda Korsets Hus i Malmö, ditt engagemang hjälper människor i utsatthet att finna en trygg plats i huset - en ovärderlig insats! 

Just nu söker vi frivilligledare till vår nystartade verksamhet Träffpunkt Familj där vi erbjuder en stunds social samvaro för familjer som befinner sig i olika typer av utsatthet. Vi bjuder på fika och ordnar aktiviteter. I väntan på att huset ska bli redo att brukas har vi startat upp Träffpunkt Familj på Kupan/Folkets Park och planen är att flytta till Röda Korsets hus under sommaren. Träffarna sker på lördagar, dagtid. Utdrag ur belastningsregistret krävs för detta uppdrag då det förekommer barn i verksamheten.

Uppdragsbeskrivning
I samråd med samordnare och övriga frivilligledare kommer du planera, leda och organisera arbetet i verksamheten. Du kommer ansvara för de frivilliga som engagerar sig i verksamheten samt för administration och budget. Du behöver vara minst 18 år gammal.

Erfarenhet och kompetens:       
 • Du kan engagera dig långsiktigt 
 • Du har mycket god samarbetsförmåga 
 • Du har förmåga att självständigt organisera, leda och planera 
 • Du har kunskap eller intresse inom socialt arbete 
 • Du kan skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen.
 • Du kan leda ett dynamiskt team där vi blandar engelska och svenska
 • Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta i Röda Korset eller annan ideell organisation, men det är inget krav.

Du får:
 
 • Träffa nya människor och bli en del av ett dynamiskt team. 
 • Utbildning och nya erfarenheter. 
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya. 
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv. 

 
Är det här du?   
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.    
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Svenska Röda Korset 
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.   
Vi har sju grundprinciper:

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 


Minsta åtagande

Vi ser gärna att du kan engagera dig långsiktigt, i minst 6 månader. Uppdragets omfattning kan variera men kräver aktivt engagemang minst några timmar varje vecka där deltagande i verksamheten kommer ingå.

När och var sker uppdraget

I Röda Korsets hus i Katrinelund (Malmö)

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Give it forward

Bli Demokratiledare - Malmö

 • Ekonomisk/social utsatthet
 • Integration och asylsökande
 • Sysselsättning och arbete
Plats Malmö
Fjärrarbete På distans