Uppsala

Rädda Barnen, Uppsala

Rädda Barnen, Uppsala

Beskrivning

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden demokratisk folkrörelse. Verksamheten bygger på FN:s Barnkonvention. och är inriktad på att förbättra villkoren för utsatta barn. Vi har 82 000 medlemmar i drygt 280 lokalföreningar, och 23 ungdomsgrupper är anslutna till vårt nybildade ungdomsförbund. Uppsala lokalförening är en av tre lokalföreningar i Uppsala. 

Vår vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld där varje barn uppskattas och respekteras, där alla barn har inflytande och där alla barn har möjligheter och framtidstro. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Swedenborgsgatan 36A, 75335

Har du någon fråga?

Kontakta Rädda Barnen, Uppsala

Webbplats

www.raddabarnen.se/lokalforeningar/ost/uppsala-lan/uppsala/