Rädda Barnen Gävleborg — 10 platser

Styrelseledamot

Beskrivning

En väldigt stor del av Rädda Barnens arbete bygger på frivilligt deltagande, och det är en grundläggande pelare i vår verksamhet. Inom Sverige har vi en imponerande medlemsbas på omkring 60 000 individer, och många av dessa är också frivilligt engagerade inom de olika lokalföreningarna som verkar runt om i landet. De specifika aktiviteterna kan variera från plats till plats, men vad som förenar dem är viljan att vara en stödjande kraft i barns och ungas liv samt att förbättra deras vardag, dag för dag.

För att organisera och leda tusentals människor mot samma mål krävs en effektiv struktur och tydligt ledarskap. Som styrelsemedlem i en lokalförening har du en betydande roll när det kommer till att förmedla organisationens värderingar och strategiska mål, och att omsätta dem i praktisk verksamhet i det lokala samhället.

Uppdragsbeskrivning
Du förväntas att...
 • Ta ansvar, förvalta och utveckla aktiviteter och ekonomi i lokalföreningen enligt de grundläggande principer, stadgar, beslut och riktlinjer fastställda av Rädda Barnens riksförbund.
 • Under årets lopp, i samarbete med resten av styrelsen, hålla medlemmar, volontärer informerade samt fungera som ett stöd för dem.
 • Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att rapportera om lokalföreningens aktiviteter och ekonomi under året.
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du kommer även erbjudas möjligheter till fortsatt utbildning för detta uppdrag.
Engagemangsnivå
Du åtar dig att...
 • När lokalföreningen håller sina möten, närvara ungefär en gång i månaden.
 • Kontinuerligt delta i lokalföreningens verksamhet under året.
Meriterande
För att framgångsrikt utföra detta uppdrag ser vi gärna att du...
 • Har erfarenhet av eller intresse för arbete inom en styrelse eller föreningskontext.
 • Besitter förmågan att samarbeta effektivt med andra.
 • Är strukturerad, ansvarsfull och strategisk i din förvaltning.
Det viktigaste är dock att du har ett stort engagemang och drivkraft att skapa förändring för barn och unga!

Om Rädda Barnen
Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation med verksamhet i Sverige och 119 andra länder. Vi arbetar för att säkerställa att alla barn har rätt till överlevnad, utveckling och en trygg uppväxt och vårt
arbete omfattar såväl akuta som mer långsiktiga insatser.

Alla medarbetare och volontärer förväntas dela och värna om Räddda Barnens värdegrund som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Det handlar om att alla människor har ett lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla har ett ansvar. För att bli volontär i Rädda Barnen behöver du därutöver visa upp ett utdrag ur belastningsregistret samt gå en digital utbildning.

Minsta åtagande

2-4 timmar per månad.

När och var sker uppdraget

Mötesformerna kan variera, från digitalt till fysiskt på plats.

Platser

 • Bollnäs
 • Gävle
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Ljusdal
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Ovanåker
 • Sandviken
 • Söderhamn

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen