AstraZeneca samarbetar med Volontärbyrån

Volontärbyrån är en ideell organisation som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra.

Om Volontärbyrån

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Vi erbjuder daglig rådgivning, grundutbildningar och fortbildningar samt handböcker i området. Att samarbeta med företag som vill uppmuntra sina anställda att engagera sig ideellt på arbetstid är en del av vår verksamhet.
Volontärbyråns huvudman är Forum, en paraplyorganisation för idéburna organisationer med social inriktning, med medlemmar som Röda korset, Svenska kyrkan och Rädda barnen. Volontärbyrån grundades 2002 och har förmedlat över 50 000 volontärer till fler än 2000 ideella organisationer och utbildat hundratals organisationer i frågor som rör ideellt engagemang. Vi granskar och godkänner alla organisationer och uppdrag innan de läggs ut på Volontärbyråns webbplats och AstraZenecas portal.
Ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att påverka vårt samhälle och får oss att må bra. Därför vill Volontärbyrån ge människor möjlighet att engagera sig ideellt i föreningslivet.

Om samarbetet

Volontärbyrån och AstraZeneca samarbetar för att hjälpa dig som är anställd att hitta ett passande ideellt uppdrag. Fokus för AstraZenecas Young Health Programme är att stärka ungdomars psykiska hälsa genom stöd till unga mellan 10-19 år och deras föräldrar. Rent konkret kan det vara att nattvandra, vara mentor åt en ung människa eller att sitta i en telefonjour. De uppdrag som finns på AstraZenecas volontärportal är utvalda och ligger inom ramen för AstraZenecas policy så där kan du välja fritt vad som intresserar dig. Glöm inte att du måste få din chefs medgivande för att få engagera dig på din arbetstid.
Att vara volontär brukar upplevas meningsfullt och givande för dig som person och din insats är mycket viktig och meningsfull för den ideella organisationen. Att företag tar samhällsansvar brukar upplevas positivt av såväl anställda som av omvärlden och du kan känna dig extra stolt över din arbetsplats och ditt företag.

​Volontärbyrån är...

en ideell verksamhet inom Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Volontärbyrån vill göra det enkelt för människor och ideella organisationer att hitta varandra. 

Vill du ha mer information?

Kontakta Calle Norling på Volontärbyrån, [email protected], 070-595 77 81