Ändamål

Kris- och samhällsberedskap

Organisationer som arbetar med ”Kris- och samhällsberedskap”

Civilförsvarsförbundet, Borås

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation som arbetar för ett tryggare samhälle. Vi utbildar, informerar och hjälper. Civilförsvar...

Shelterbox Sverige

Vi är en ledande internationell katastrofhjälpsorganisation som har som specialitet att mycket snabbt leverera nödboende och livräddande ...

Andra ändamål