Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Engagera dig som Rödakorsvärd på Sjukhuset i Malmö!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som Rödakorsvärd på sjukhuset erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, exempelvis i sjukhusens entréer, vårdavdelningar och på kvinnokliniken. Arbetet skiljer sig åt beroende på var du kommer att bli placerad.

Rödakorsvärdar skapar lugn och trygghet

Volontärer på sjukhuset ger psykosocialt stöd och hjälper människor tillrätta där de placeras, exempelvis vid ingångarna till väntrummen eller till en av avdelningar. De kan även hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort som att hjälpa till med telefonsamtal eller ordna något att dricka om patienten får det.

Rödakorsvärdarna möter alla människor förutsättningslöst och med respekt. De har kunskap och beredskap för att möta människor i utsatta situationer och förståelse för olika behov och reaktioner.

Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Passa på att söka till Rödakorsvärdarna redan idag. Du får gärna ha erfarenhet inom sjukvården. Uppdraget kräver medmänskligt tänkande och stor empati.

Vi lovar ett intressant och spännande uppdrag!

Minsta åtagande

3 timmar/vecka.

När och var sker uppdraget

Måndag till fredag utifrån schema på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen