Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Frivilliga sökes till barnverksamheten Ugglan i Malmö.

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Ideellt uppdrag  
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Denna verksamhet riktar sig till barn som lever i skyddat boende med sina mammor och som frivillig medverkar du till att bryta negativa sociala mönster och ge ny kraft att hantera en svår situation.  
Uppdragsbeskrivning  
Har du barnasinnet kvar? 
På tisdagskvällar träffas vi och hittar på olika aktiviteter med barnen som till exempel att leka, pyssla och umgås. Vi söker dig som är engagerad, positiv och lyhörd. Du uppskattar att möta människor och vill engagera dig i minst 1 år. 
Du förväntas:  
 • delta regelbundet vid besök på boendet enligt överenskommelse med frivilligledaren.  
 • erbjuda medmänskligt stöd genom lekfulla aktiviteter tillsammans med barnen.   
 • samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i planering av besöken och utveckling av verksamheten.   
 • introducera nya frivilliga.  
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa råd och anvisningar för verksamheten. 
 • delta i träffar för frivilliga och verka för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande.  
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  
Du får: 
 • Träffa nya människor och bli en del av ett dynamiskt team. 
 • Utbildning och nya erfarenheter 
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya. 
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv. 
Omfattning  
Du åtar dig att:  
 • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse, antigen varje vecka eller var fjortonde dag, dock minst en gång i månaden.   
 • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen.  
Är det här du?  
För oss spelar det ingen roll om du är kvinna eller man, yngre eller äldre, det viktiga är att du känner engagemang för barn och tycker att det är roligt med pyssel, lek och högt tempo. 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  
För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • vara minst 18 år.  
 • vara van att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och tycker att det är intressant.   
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.   
 • god kommunikativ förmåga.   
 • kunna skilja på egna behov och andras.   
 • förmåga att planera och genomföra olika typer av aktiviteter tillsammans med andra.  
Därutöver ser vi gärna att du:   
 • har kunskaper om/erfarenheter av olika kulturer, språk, funktionsvariation etc. 
Det är också viktigt att du:  
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.   
 • är empatisk och har en positiv livssyn.   
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.   
 • är öppen för återkoppling och handledning.   
 • tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att samarbeta.  
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.   
Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   
 

Minsta åtagande

2 timmars pass, minst 3 gånger per månad.

När och var sker uppdraget

Tisdagar kl.18-20, skyddat boende i Malmö.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen