Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Hjärtat söker frivilligledare - ge värme, mat och gemenskap till de som behöver oss mest

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

I Röda Korsets hus i Malmö erbjuder vi olika verksamheter för de som behöver oss. En av dem är Hjärtat som finns till för att göra Malmö till en varmare och omtänksammare plats. I Hjärtat serverar vi mat, där finns möjlighet att duscha och tvätta sina kläder och det är en plats där människor kan sitta ner och prata eller vila. Allt efter de behov vi ser i samhället.

Till Hjärtat välkomnar vi alla vuxna som behöver oss, med särskilt fokus på människor som lever i hemlöshet, har otrygga boendelösningar, lever i social och/eller ekonomisk utsatthet eller på andra sätt befinner sig i en utsatt situation, människor som är ofrivilligt ensamma och vill hitta en social mötesplats. Tröskeln ska vara låg och verksamheten trygg och välkomnande.

Just nu är Hjärtat öppen varje måndag och torsdag eftermiddag/kväll men detta vill vi utöka till fler veckodagar och därför behöver vi ditt engagemang!

Uppdragsbeskrivning 
I samråd med samordnare och övriga frivilligledare kommer du planera, leda och organisera arbetet i Hjärtat. Du kommer ansvara för de frivilliga som engagerar sig i verksamheten samt för administration och viss budget. Du behöver vara minst 18 år gammal och på grund av verksamhetens karaktär är det bra om du har tidigare erfarenheter av att möta människor i olika typer av utsatthet.

Erfarenhet och kompetens:        
 • Du kan engagera dig långsiktigt  
 • Du har mycket god samarbetsförmåga  
 • Du har förmåga att självständigt organisera, leda och planera  
 • Du har kunskap eller intresse inom socialt arbete  
 • Du kan skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen
 • Du kan leda ett dynamiskt team där vi blandar engelska och svenska
 • Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta i Röda Korset eller annan ideell organisation, men det är inget krav

Du får:   
 • Träffa nya människor och bli en del av ett dynamiskt team.  
 • Utbildning och nya erfarenheter.
 • Vara en del av en viktig verksamhet i utvecklingsfas
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya.  
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv.

Är det här du?    
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.     
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

Svenska Röda Korset  
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.    
Vi har sju grundprinciper:    
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Minsta åtagande

Enligt överenskommelse

När och var sker uppdraget

Röda Korsets hus i Malmö, samt hemifrån

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen