Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Röda Korset i Malmö letar efter gruppledare och volontärer till Läxhjälpen!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Ideellt uppdrag  
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara volontär läxhjälpare bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet. Lika viktigt är att läxhjälpen erbjuder ett sammanhang och social gemenskap. 

Malmökretsen av Svenska Röda Korset har flera läxhjälpgrupper runt om i Malmö där elever från mellanstadiet upp till vuxenstudier kan få hjälp med läxor och skolarbete. 

Just nu letar vi efter:
 • Gruppledare till Bellevuegårdsbiblioteket- måndagar kl. 17-19
 • Gruppledare till Bellevuegårdsbiblioteket- onsdagar kl. 17-19
 • Volontärer till Lindängenbiblioteket- måndagar kl. 16-18 

Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas: 
 • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra volontärer och med deltagarna. 
 • stödja barn och vuxna att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara. 
 • i lugn och ro lösa problem tillsammans med deltagarna. 
 • förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta.  
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning

Du bör kunna engagera dig minst tre gånger i månaden under terminerna men kommer tillsammans med gruppledaren överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar.  Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • ha erfarenhet av att arbeta i grupper. 
 • ha pedagogisk förmåga. 
 • ha förmåga att organisera och planera. 
 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret eftersom informationen emellanåt riktas mot ungdomar 

Du får:  
 • Träffa nya människor.
 • Utbildning och nya erfarenheter.
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya.
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Minsta åtagande

Du förväntas engagera dig minst 3 gånger per månad. Grupperna är aktiva under skolterminerna.

När och var sker uppdraget

Bellevuegårdsbiblioteket- måndagar kl. 17-19 Bellevuegårdsbiblioteket- onsdagar kl. 17-19 Lindängenbiblioteket- måndagar kl. 16-18

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen