Stockholm

Rädda Barnen, Stockholmsdistriktet

Rädda Barnen, Stockholmsdistriktet

Beskrivning

Rädda Barnens Stockholmsmdistrikt arbetar ideellt med frågor som berör barn och ungdomar. Vår uppgift är att arbeta för barns rättigheter på läns- och landstingsnivå, främst genom opinionsbildning och påverkansarbete. Vi ger stöd och stimulans till våra föreningar samt beslutar om nybildning och nedläggning av föreningar inom distriktet. Vi ansvarar också för distriktets vilande föreningar.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Norrtullsgatan 41, 11345

Har du någon fråga?

Kontakta Rädda Barnen, Stockholmsdistriktet

Webbplats

www.raddabarnen.se/distrikt/stockholms-distrikt/