Rädda Barnen, Regionkontor Väst — 3 platser

Möt asylsökande familjer med Rädda Barnen

Beskrivning

Som medlem och volontär i Rädda Barnen är du en del av världens största självständiga barnrättsorganisation, där du kämpar med oss för att göra Barnkonventionen till verklighet för alla barn.

Rädda Barnen Mölndal/Härryda/Partille är en av Rädda Barnens lokalföreningar i Sverige. Vår viktigaste verksamhet är att besöka Migrationsverkets ankomstboende i Kållered. Vi samlas med barn och familjer och skapar tillsammans en trygg miljö för barnen att leka, fika och umgås i. I lokalerna finns leksaker, material och stor lekyta.

Din insats består i att vara en trygg vuxen på plats som möter barnen och familjerna på ett säkert och respektfullt sätt samt att bidra till ett gott samarbete inom volontärstyrkan. Vi delar med oss av tankar och idéer och anpassar aktiviteten efter behov.

Rädda Barnen har en mycket stark säkerhetsprofil som avspeglar sig bland annat i våra policies, hur vi rekryterar och hur vi arbetar med barn. Barnets säkerhet har högsta prioritet i alla våra operativa verksamheter. Som volontär får du löpande utbildning i Rädda Barnens policies och arbetssätt, professionellt stöd och hjälp i ditt engagemang och möjlighet att utvecklas och bredda dig i Rädda Barnens lokala arbeten. Du får träffa andra gamla och nya barnrättskämpar och fördjupa dig i aktuella barnrättsfrågor.

Minsta åtagande

Du har tid att engagera dig på plats åtminstone en tisdagskväll i månaden. I uppdraget ingår även utbildningar och träffar med andra volontärer som vi gärna ser att du deltar på fysiskt. När du söker uppdraget pratar vi om vilka träffar som är planerade framöver.

När och var sker uppdraget

Tisdagar 17:55-20:00 i Kållered.

Platser

  • Härryda
  • Mölndal
  • Partille

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag