Rädda Barnen, Regionkontor Väst — Vänersborg

Vill du göra skillnad för barn på flykt?

Beskrivning

Rädda Barnen söker dig som brinner för barns rättigheter och vill göra vardagen lite enklare för barn och vuxna på Restad gård. Restad gård är ett av Sveriges största boende för flyktingar där man bor i väntan på att svenska myndigheter skall fatta beslut om man får stanna i Sverige eller inte. Restad gård ligger i utkanten av Vänersborg. Det finns möjlighet att delta veckovis, månadsvis eller vid ett specifikt arrangemang.

Rädda Barnen som organisation
Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi finns på plats i Sverige och 119 andra länder och arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. Här och nu för framtiden förändrar vi barns liv – för att trygga barn blir trygga vuxna. Att rädda barnen är att rädda världen. 

Ditt uppdrag
Som engagerad kommer du att leda aktiviteter för barn eller stötta vuxna tillsammans med anställda eller engagerade från lokalförening. På Restad gård har vi olika verksamheter veckovis och månadsvis men vi håller även i engångsengagemang. 

Vi driver bland annat ett ungdomsforum på Restad gård där målet är att ungdomarna (13-18 år) som bor på ett asylboende får ökad egenmakt och självkänsla. Vi har även barnaktiviteter där barn är indelade i olika åldersgrupper för att de skall få möjlighet till att ha roligt och få sina rättigheter tillgodosedda. Individuellt föräldrastöd är ett forum man kan vända sig till vid frågor som man stöter på i samhället. 

Familjeaktiviteter anordnas på månadsbasis där hela familjen har kul tillsammans. Under sommaren bedrivs ibland sommarverksamhet tillsammans med andra föreningar. Vi samverkar även med andra aktörer på Restad gård och anordnar föreningsdagar. 

Genom dessa aktiviteter försöker vi på Rädda Barnen förebygga psykisk ohälsa bland barn och vuxna och minska stress under asylprocessen. 

Processen
Efter att du har anmält ditt intresse kommer vi att återkomma för att boka in ett samtal. Där pratar vi mer om uppdraget, om det känns som rätt uppdrag för dig och vad som behövs för att du ska kunna börja som volontär hos oss. Som volontär på Rädda Barnen behöver du visa utdrag ur belastningsregister och skriva under våra trygghetsdokument. Beställ gärna ditt belastningsutdrag redan när du söker uppdraget, blanketten för övrigt arbete med barn.

Minsta åtagande

Varje vecka, en gång i månaden eller några gånger om året. Det vi kommer överens om passar för dig.

När och var sker uppdraget

Uppdraget sker i Rädda Barnens lokaler på Restad gård utanför Vänersborg.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag