Rädda Barnen Norrbotten — Luleå

Studiestöd/Läxhjälp Luleå

Beskrivning

Alla barn har rätt till utbildning men alla barn i Sverige har inte samma förutsättningar. Genom studiestödet bidrar du till att stärka barn och ungas förutsättningar att hantera och påverka sin skolsituation och framtid. Uppdraget kan innebära alltifrån läs- och språkträning, matematiska problem och engelska glosor till att hjälpa till att söka upp information, navigera och sålla. Vi hjälps åt och stöttar varandra! 

Målet är att i bostadsområdena Porsön och Hertsön erbjuda barnen stöd i deras utbildning på mellanstadiet  en gång i veckan.
Enligt Rädda Barnens policy måste man vara minst två volontärer vid varje tillfälle, så du kommer aldrig vara ensam vid dessa studiestödstillfällen.

Du förväntas att...
 • Stödja barn och unga att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och stötta.
 • På ett pedagogiskt sätt förklara uppgifter och visa eleven hur denne kan komma fram till ett svar.
 • Vara en god förebild och mentor.

Som frivillig får du...
 • En introduktion och utbildning av Rädda Barnen och uppdraget.
 • En känsla av meningsfullhet samt en härlig gemenskap med andra ideellt engagerade. 
 • En merit på CV:t.
 • Du får ett större nätverk
 • Du kan också ta del av fler interna utbildningar bl a ”Lyssna, Lugna Stärk” där du får kunskap i psykologisk första hjälp. 

Alla medarbetare och volontärer förväntas dela och värna om Räddda Barnens värdegrund som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Det handlar om att alla människor har ett lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla har ett ansvar. För att bli volontär i Rädda Barnen behöver du därutöver visa upp ett utdrag ur belastningsregistret samt gå en digital utbildning.

Vi ser fram emot din intresseanmälan.

Minsta åtagande

Vi är naturligtvis glada om du som volontär kan ställa upp regelbundet så att det blir en kontinuitet och trygghet för barnen som deltar men förstår också att det kan finnas tillfällen då detta inte går.

När och var sker uppdraget

Uppdraget är en gång i veckan under både höstterminen och vårterminen. Vi kommer att genomföra dessa aktiviteter på en bestämd dag och tid på skolan i anvisat klassrum.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag