Rädda Barnen, Stockholmsdistriktet — Stockholm

RÄDDA BARNEN SÖKER VOLONTÄRER TILL STUDIESTÖD- OCH LÄXHJÄLPSVERKSAMHET FÖR 2024

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Rädda Barnen har sedan många år erbjudit läxhjälpsstöd till elever på mellanstadiet på Husbygårdsskolan i Husby. Under 2022 startades verksamheten också upp på Liljeholmens Gymnasium för nyanlända samt på Bredängsskolans mellanstadiet.  Alla barn har rätt till utbildning men alla barn i Sverige har inte samma förutsättningar. Målet är därför att i samarbete med lärarna på nämnda skolor erbjuda barnen stöd i deras utbildning samt i svenska språket.
Då vi ämnar utöka läxhjälpsstödet  på mellanstadiet på Gullingeskolan i Tensta och på lågstadiet på Knutbyskolan i Rinkeby så söker vi dig som vill stödja och inspirera barns rätt till utbildning och stärka deras kunskaper genom att ideellt bidra med din tid och erfarenhet som läxhjälpare på en av dessa skolor eller båda skolorna.
Som volontär hos oss kommer du tillsammans med skolledningen och andra volontärer att genomföra studiestöd engång i veckan där dag och tid kommer att bestämmas gemensamt med skolledningen och volontärerna.
Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med andra volontärer av lärarna på respektive skola ta emot instruktioner om vad elever behöver tränas i och sedan träna eleverna enligt dessa instruktioner. Därutöver kan volontärerna vid varje studiestödstillfälle föra loggbok över antal elever och de moment som har gåtts igenom vid det specifika tillfället. Enligt Rädda Barnens policy måste man vara minst två volontärer vid varje tillfälle, så du kommer aldrig vara ensam vid dessa studiestödstillfällen.

Specifika önskemål eller information:
 • Som volontär hos Rädda Barnen får du genomgå vår webbutbildning ”Tryggare tillsammans” som ger dig verktyg för att planera en verksamhet som är trygg och säker för barn. Du får också kompetensutveckling genom utbildningar och föreläsningar som riktar sig till alla aktiva inom Rädda Barnen samt möjlighet till vidare engagemang i vår rörelse.
 • Har du några särskilda kunskaper inom barnverksamhet och utbildning är det självklart en tillgång.
 • Eftersom läxhjälpen bland annat innebär att ge stöd till att läsa och skriva så är flytande svenska ett krav för volontärerna.
 • Som volontär är fokus att skapa en trygg miljö som samtidigt som det är av vikt att utmana och locka eleverna till studier.
 • Enligt Rädda Barnens policy så begärs alltid utdrag ur polisens belastningsregister.
 • Då vi har många kvinnliga volontärer så uppmuntras manliga sökande att ansöka.
 •  Du har fyllt 18 år.

Minimiåtagande
Vi kommer att genomföra dessa aktiviteter på en bestämd dag oh tid på skolan i anvisat klassrum. Du kan välja att engagera dig i båda skolorna eller bara en skola. Vi är naturligtvis glada om du som volontär kan ställa upp regelbundet så att det blir en kontinuitet och trygghet för barnen som deltar men förstår också att det kan finnas tillfällen då detta inte går. 
Läs gärna mer om vad det innebär att vara volontär hos oss på Rädda Barnens hemsida på följande länk: https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/bli-volontar/
Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

Uppdraget är en gång i veckan under både höstterminen och vårterminen.

När och var sker uppdraget

Dag och tid bestäms gemensamt mellan volontärerna och skolledningen. Platsen är på skolorna i ett klassrum där läxhjälpen bedrivs. Det brukar röra sig om 1,5 timme varje gång.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen