Rädda Barnen, Region Syd — Trelleborg

Trelleborgs lokalförening behöver dig! Är du deras nya ordförande?

Beskrivning

Lokalföreningen i Trelleborg behöver en ny styrelse och en av posterna är ordförande.

Som ordförande leder du styrelsens arbete och blir en del av ett sammanhang med engagerade. 
I uppdraget ligger att leda styrelsens arbete och vara en representant för Rädda Barnen lokalt. Tillsammans med övriga i styrelsen bedriver ni internt föreningsarbete och det arbete för barn och unga som ni vill fokusera på. 

Föreningen har redan en uppskattad läxhjälp som drivs av volontärer. Möjligheterna att starta nya verksamheter, arbeta med påverkan och kunskapsarbete är stort och ni kan till stor del välja fokus i den nya styrelsen. Rädda Barnen erbjuder utbildningar och verktyg till ert arbete.

Minsta åtagande

Styrelsemöte en gång/månad och kontinuerlig kontakt med andra styrelsemedlemmar samt volontärer.

När och var sker uppdraget

Trelleborg

Tillgänglighet

Vi gör allt vi kan för att de som vill ska kunna vara delaktiga.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen