Rädda Barnen, Region Syd — Trelleborg

Trelleborgs lokalförening behöver dig! Är du ny styrelseledamot?

Beskrivning

Lokalföreningen i Trelleborg behöver en ny styrelse. Som ledamot i styrelsen blir du en del av ett sammanhang med engagerade personer. I uppdraget ligger att delta i styrelsens arbete och vara en representant för Rädda Barnen lokalt. Tillsammans bedriver ni internt föreningsarbete och det arbete för barn och unga som ni vill fokusera på.

Föreningen har redan en uppskattad läxhjälp som bedrivs av volontärer. Möjligheterna att starta nya verksamheter, eller fokusera på påverkansarbete/kunskapsarbete är stora och ni kan till stor del välja fokus i den nya styrelsen. Rädda Barnen erbjuder utbildningar och verktyg till ert arbete. 

Minsta åtagande

Styrelsemöte en gång/månad samt kontinuerlig kontakt med övriga i styrelsen.

När och var sker uppdraget

Trelleborg

Tillgänglighet

Vi gör allt för att alla som vill ska kunna engagera sig och delta.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen