Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Hjälp till med Transporter - Gå med i Logistikgruppen idag!

Beskrivning

Vill och kan du hjälpa till med transporter och samtidigt göra en viktig insats för Röda Korset i Malmö? Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vi söker fler som kan ingå i vår Logistikgrupp som hämtar donationer och kör ut dem till våra verksamheter och mötesplatser. Dessutom behöver vi hjälp med transport till och från vår Second hand-butik och till återvinningsstationer. Uppdraget kan även innebär att närvara vid event för att hjälpa till med transport. Kan du dessutom hjälpa till med diverse praktiska saker vore det bra. Om du inte har tillgång till bil finns möjlighet att istället använda Röda Korsets bil eller lådcyklar för vissa uppdrag. 

Var: I Malmö 
När: Varierande tider och dagar, helger kan förekomma 
Hur ofta: Ett par gånger i månaden 
 
Uppdragsbeskrivning  
Du förväntas att:  
 • vara behjälplig vid evengemang.
 • köra ut donationer till våra mötesplatser.
 • aktivt delta i insamlingsaktiviteter och lokala event. 
 • spontant få förfrågningar om hämtningar, du tackar ja eller nej till uppdragen
 • bidra med egna idéer för att utveckla verksamheten.  
 • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning  
Du åtar dig att: 
 • utföra uppdraget ett par gånger i månaden.

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • kunna samarbeta med andra 
 • din fysik bör vara god för uppdraget innebär lättare lyft
 • ha ett trevligt bemötande.

Därutöver ser vi gärna att du:  
 • är lyhörd och flexibel.  
 • har energi och idéer. 
 • gillar att jobba i team.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Minsta åtagande

Ett par gånger i månaden.

När och var sker uppdraget

I Malmö.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag