Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Malmökretsen söker frivilligledare till Språkhörnan Sofielund

Beskrivning

Du behövs!
Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivilligledare på Språkhörnan bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. När vi träffas utgår vi från deltagarnas språknivå och intressen som kan vara olika från gång till gång. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket, inte att kunna perfekt grammatik.  

Tid: tisdagar kl. 17:30 - 19:00

Adress: Föreningscenter Nobel21, Nobelvägen 23

Datum: 9 januari - 4 juni 2024 

Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas: 
 • Som frivilligledare har du ansvar för introduktion av nya frivilliga
 • att ordna träffar samt planera och följa upp verksamheten tillsammans med frivilliga och verksamhetsutvecklare.
 • anpassa såväl grupp som metod efter deltagarnas egna förutsättningar.  
 • möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande 
 • aktivt söka efter metoder för att göra verksamheten så givande som möjligt för frivilliga och deltagare. Detta kan exempelvis ske genom dialog med andra liknande verksamheter.  
 • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 
Du åtar dig att:  
 • Uppdraget sker på Stadsbiblioteket i Malmö varje onsdag kl. 17.30-19.00.
 • Ungefärlig tid som en frivilligledare förväntas lägga ner är ungefär 5-10 timmar i veckan.
 • Målgrupp för verksamheten är alla som behöver stöd och hjälp med det svenska språket!
 • Vill du ha möjligheten att få många nya erfarenheter, både om världen och hur olika kulturer fungerar, men även en hel del om dig själv, ta då chansen att bli en del av Språkhörnan på Stadsbiblioteket.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • erfarenhet av att arbeta i grupper 
 • pedagogisk förmåga 
 • förmåga att organisera och planera 
 • vara ledare eller vilja utveckla dina ledaregenskaper.
Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 
Det är också viktigt att du: 
 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom 
 • är nyfiken, lyhörd och flexibel 
 • är kreativ 
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära 
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer.   

Vill du utveckla en av våra verksamheter? Strävar du efter nya utmaningar? Bli frivilligledare i Språkhörnan, Stadsbiblioteket, som behöver just dig!

Minsta åtagande

Ungefärlig tid som en frivilligledare förväntas lägga ner är ungefär 5 timmar i veckan.

När och var sker uppdraget

Uppdraget sker på Nobel21 i Malmö varje tisdag kl. 17.30-19.00.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen