Läkare i Världen — 2 platser

Psykolog m.fl. till mottagning som vill göra skillnad för samhällets mest utsatta grupper i Malmö och Helsingborg!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Läkare i Världens psykosociala mottagning kan jämföras med “första linjens” psykiatri. Vi ger psykosocialt stöd till papperslösa, asylsökande, EU-medborgare som befinner sig i utsatthet samt ensamkommande barn och unga som inte får sina vårdbehov tillgodosedda av den reguljära vården. 

Din främsta uppgift är att ge socialt stöd i form av individuella stödsamtal som fokuserar på vardagliga levnadsproblem och den varaktiga stress som exempelvis livet i gatumiljö eller migrationsprocessen orsakar. Det innebär att du uppmärksammar de besvär och beteenden relaterade till traumatiska upplevelser eller psykiatriska problem som kräver medicinsk behandling. Din uppgift är att erbjuda praktiskt stöd, bedöma behov och orosmoment. Det betyder oerhört mycket för enskilda när du lyssnar på, tröstar och hjälper människor att hitta rätt information. 

Minsta åtagande

Uppdraget kommer genomföras under mottagningarnas öppettider i Malmö och Helsingborg, klockan 18:00 - 20:00 varje torsdag. Minsta åtagande är att kunna vara aktiv 1 torsdagskväll i månaden.

När och var sker uppdraget

Uppdraget kommer genomföras under mottagningarnas öppettider i Malmö och Helsingborg, klockan 18:00 - 20:00 varje torsdag. Det går bra att vara på distans eller fysiskt på plats.

Platser

  • Malmö
  • Helsingborg

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen