Rädda Barnen, Regionkontor Väst — Tjörn

Vill du engagera dig för barnrättsfrågor på Tjörn?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Om Rädda Barnen
Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi finns på plats i Sverige och 119 andra länder och arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. Här och nu för framtiden förändrar vi barns liv – för att trygga barn blir trygga vuxna. Att rädda barnen är att rädda världen.

Uppdragsbeskrivning
Som styrelseledamot i vår lokalförening kommer du att tillsammans med resten av styrelsen att planera, genomföra och utveckla Rädda Barnens barnrättsarbete på Tjörn. Uppdraget är varierat och kan innefatta påverkansarbete och informationsspridning såväl som direkta stödinsatser utifrån Rädda Barnens grundläggande principer och riktlinjer.

Som styrelseledamot får du goda möjligheter att bredda din kompetens inom rättighetsarbete genom Rädda Barnens utbildningar, föreläsningar och webbkurser.
Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

2-4 timmar per månad, beroende på aktivitetsnivå.

När och var sker uppdraget

Lokalföreningen träffas en gång i månaden. Vid specifika perioder sker träffarna oftare.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen