9 av 10 svenskar vill ställa upp i kris – men mer än hälften vet inte hur

Bilder

Viljan att ställa upp och hjälpa till i händelse av kris är stor i Sverige. Så många som 93 procent av svenskarna säger att de kan tänka sig att ställa upp vid en kris, till exempel vid en naturkatastrof, bränder eller en ny pandemi. Men hela 56 procent säger samtidigt att de inte vet eller är tveksamma kring hur de skulle gå tillväga för att hjälpa till eller vilken organisation eller myndighet det går att vända sig till. Det visar en ny Sifo-undersökning som Volontärbyrån har gjort. Sifo-undersökningen ligger även till grund för den nya rapporten "Att göra skillnad i kris".

– I kris exploderar det ideella engagemanget, det har vi sett nu i samband med kriget i Ukraina, och även i pandemin, vid skogsbränderna och andra tillfällen. Men det är oroväckande att så många inte vet hur de ska gå tillväga för att engagera sig. Här har både civilsamhället och det offentliga ett jobb att göra, så att vi i nästa kris bättre kan kanalisera detta fantastiska engagemang, säger Volontärbyråns generalsekreterare Maria Alsander.

Samma undersökning visar att 37 procent av svenskarna har engagerat sig ideellt i en förening under det senaste året och att 67 procent skulle kunna tänka sig att engagera sig framåt. Överlag finns alltså stor potential att få många fler att engagera sig.

Ny rapport om ideellt engagemang i kris

Sifo-undersökningen ligger till grund för den nya rapporten ”Att göra skillnad i kris”, som beskriver det ideella engagemanget i Sverige i dag och vilka drivkrafter som får människor att engagera sig. Aktörer från civilsamhället och en forskare redogör för olika utmaningar för det ideella engagemanget, hur det offentliga och civilsamhället kan samverka i kris och vilka trender de ser i engagemanget. 

– I Sverige finns en kvarts miljon ideella organisationer och vi har ett starkt engagemang som verkligen bidrar till att göra vårt samhälle bättre. De frivilligas tid är gratis, men det är inte gratis att samordna och organisera engagemanget. För att möjliggöra för fler att engagera sig behöver vi höja kunskapen om föreningsliv och ideellt engagemang och stärka förutsättningarna för engagemanget. Vi vill se lägre trösklar till ideellt engagemang för att fler ska kunna engagera sig – både i kris och långsiktigt, säger Maria Alsander.

Utdrag från resultatet:

  • Hela nio av tio (93%) skulle kunna tänka sig att ställa upp i händelse av kris i Sverige, men mer än hälften vet inte eller är tveksamma kring hur de skulle gå till väga för att ställa upp (56%).
  • Nästan fyra av tio (37%) anger att de under det senaste året har engagerat sig ideellt. Äldre, 65-79 åringar, utmärker sig då de i högre grad än yngre uppger att de har engagerat sig (43%).
  • Två av tre (67%) skulle kunna tänka sig att engagera sig ideellt, här utmärker sig istället de yngre, 18-29 åringar (76%). Bland de som kan tänka sig att engagera sig svarar en av sex (16%) att de skulle kunna tänka sig att engagera sig regelbundet medan tre av tio (30%) svarar vid kortare insatser/behov. Totalt en av fem (21%) kan tänka sig att engagera sig både regelbundet och vid kortare insatser.

Ladda ner rapporten här:

Att göra skillnad i kris_2022.pdf
 
 

Fler nyheter