Habo

Erikshjälpen Second Hand Habo

Beskrivning

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Erikshjälpen arbetar i 18 länder, inklusive Sverige, för barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Arbetet sker utifrån barnkonventionen, tillsammans med lokala partnerorganisationer. I Sverige gör Erikshjälpen även insatser för barns rätt till meningsfull fritid samt driver folkbildning och opinion för att främja barns rättigheter. Inom Erikshjälpen finns Sveriges ledande second hand-verksamhet med ett 60-tal butiker och ett växande nätverk av samarbetspartners. Överskottet från butikerna används för sociala och humanitära insatser.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.

Adress

Bagaregatan 3, 56633

Har du någon fråga?

Kontakta Erikshjälpen Second Hand Habo

Webbplats

erikshjalpen.se