unknown

Hela Människan Stockholms Län

Hela Människan Stockholms Län

Beskrivning

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring. På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor. Hela Människans riksenhet har elva kyrkofamiljer som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största. Hela Människan i Stockholms län är en av alla Hela Människans enheter. Våra huvudmän är församlingar från Svenska Kyrkan och traditionella frikyrkor i Stockholms län.

Bevaka denna organisation

Adress

Farstaplan 15, 12347

Telefonnummer

0733339881

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://helamanniskan.se/stockholmslan/