Stockholm

Spread Light

Beskrivning

Spread Light har funnits sedan år 2013 men blev mer officiell slutet av 2015. Vår målsättning är att bedriva humanitärt volontärsarbete för att hindra och lindra mänskligt lidande hos utsatta medmänniskor i Brasilien, Indien, Mellanöstern, Israel, Turkiet, Afrika och Sverige genom att förbättra livsvillkoren för kristna. Syftet att bistå kristna i nöd med humanitära insatser och studier,att stödja kristna så att de kan hjälpa sig själva och förbättra och påverka sin framtid. Insamlade medel fördelas sedan till både enskilda personer men också via kyrkor vidare till behövande. Vi försöker att skapa jobb tillfällen så att människor känner sig värdiga och får möjlighet att försörja sig själva. Här i Sverige har vi exempelvis besökt familjer som är nyinkomna och har haft ekonomiska problem. Vi har hjälpt dem med matkassar, gemenskap, kläder, bostad och jobb kontakter.

Bevaka denna organisation

Adress

Kungsholms strand 185, 11248

Telefonnummer

070-2905182

Har du någon fråga?

Kontakta oss